Contact & bezoek

Adresgegevens

de Koornbloem

Paardeweg 6, Goes

Zeeland 4461 BR


Contact & bezoek

e-mail: info@koornbloem.nl

facebook: -

Openingstijden

zaterdag: 10:00 - 16:00*

groepen: op afspraak 

Bezoek van scholen / groepen

Na een telefonische of per e-mail gemaakte afspraak kan de molen worden bezocht.  Graag attenderen wij u op het volgende:

Scholen
Voor bezoek van scholen aan de molen is het wenselijk dat de kinderen minimaal 7 jaar zijn en de maximale groepsgrootte  bedraagt 25 kinderen. 

Per groepje naar boven
In verband met veiligheid  (o.a. steile trappen) en beperkte ruimte op de zolders is slechts mogelijk om in groepjes van 6 - 8  kinderen de molen boven te bekijken. Dit betekent dat de andere kinderen tijdens het bezoek beneden zullen moeten wachten op hun klasgenoten totdat de groep weer beneden is. 

Kosten bezoek
Bezoek aan de molen is gratis.

Betreden van de molen is geheel op eigen risico!

Molen de Koornbloem te goes (bron Molen de Koornbloem te Goes)